Besplatni Sophos za kućne korisnike

Već dugo poprilično dugo na internetu nije postojala besplatna verzija iole upotrebljivog antivirusnog softwera. Već dugo vremena se pod antivirusni odnosno sigurnosni softwer guraju aplikacije koje nemaju adekvatne performanse i što je još gore samo uzaludno troše resurse vašeg računara. Rezultat toga su pojave raznih zloupotreba jer prosječan korisnik nije svjestan kojoj opasnosti je izložen a takože još manje je svjestan koliko je njegovo prisustvo na mreži štetno u tom nezaštićenom stanju.

Sophos je najzad uvidio da je jedan od najvećih problema baš u kućnim korisnicima koji nemaju nikakvu zaštitu pa su donjeli odluku da nekada početkom maja ove godine krenu sa distribucijom besplatnog antivirusnog klijenta koji se oslanja na njihovu Sophos cloud tehnologiju.

Ne samo da je riječ o jednom od najpouzdanijih i naj ozbiljnijih distributera sigurnosnog softwera već je riječ i o jednom od tehnoloških lidera u polju sigurnosti koji je odlučio svoje tehnološka dostignuća primjeniti čak i na besplatnoj inačici.  Ovakav potez nije došao slučajno. Prilikom kupovine antivirusnog softwera kod Sophosa je bilo moguće naručiti minimalno 5 licenci tako da kućni korisnici nikada nisu ni pokazivali interes za ovim riješenjem. Sa druge strane rapidno širenje i eskalacija sigurnosnih rizika uglavnom su počeli da pogađaju privatne korisnike koji su u potpunosti zanemareni od strane proizvođača operativnih sistema. Slabašni pokušaji Microsofta da koliko toliko zakorače u tematiku siguurnosti su ispali banalni i pored silne energije i vremena koje su utrošili za razvoj vlastite sigurnosne opcije.

Sophos Home se može instalirati tako što se na stranici home.sophos.com/login  otvori besplatni korisnički račun te se nakon potvrde e-mail a može pristupiti u segment cloud a na koji se može povezati do 10 klijenata koji nisu komercijalni korisnici. Nakon potvrde registrovanog e-mail a možete pristupiti u Sophos home cloud account gdje možete pokrenuti instalaciju klijentskog antivirusa.

Nakon instalacije pokreće se jedan veoma jednostavan interface koji ima tri nivoa zaštite. Web protection (čuvat će vas od zlonamjernih web stranica) , Automatic web protection koji će vas zaštiti od eventualnog pokretanja virusa na vašem računaru, i potential unwanted application detection. (Ovo je u stvari zaštita od raznoraznih malware aplikacija koje vas napadaju reklamama).

Dosadašnje ocjene ove kućne varijante Sophosa su veoma pozitivne a osim za windows platformu ova ista verzija je već neko duže vrijeme objavljena i za OSx platformu za Mac računare.

 

Pin It on Pinterest

Verified by ExactMetrics