Mobitelom protiv karcinoma ??

Mobitelom protiv karcinoma ??? Da li je to moguće. Jedna od budućih smjernica našeg portala će biti da objavimo ponešto i iz svijeta nauke. Pogotovo one vijesti koje se tiču svih nas i koje nam olakšavaju život ili barem idu u tom smjeru. Karcinom je jedan od starih ali idalje veoma prisutnih problema.

Mobitelom protiv karcinoma ??? Zašto upitnici. Zbog toga što svi već znamo o debati koja se vodi o štetnosti zračenja mobitela i o štetnom uticaju signala mobilne telefonije na ljude gdje baš to zračenje sve češće smatra uzrokom tumora i kancerogenih oboljenja. Pa kako onda jedan telefon može djelovati protiv nastajanja kancerogenih ćelija i oboljenja. Direktno ne. Uistinu nije riječ o nekom triku gdje će te svoju glavu obmotati aluminijskom folijom i tako se spasiti zračenja. Možda je jednostavnije da reducirate njegovu upotrebu i da ga ostavite malo dalje kada spavate. No moderni telefoni koje zovemo Smartphone uistinu jesu sposobni da se bore protiv karcinoma.

Neki se od vas još uvjek sjećaju projekta SETI gdje su korisnici računara instalirali masovno takozvani SETI screen saver koji je onda u trenucima neaktivnosti obrađivao podatke o prikupljene putem SETI antena pokušavajući da izdvoji signale sa anomalijama iz svemira koji bi mogli da budu artikulisani signali drugih civilizacija. Project SETI jos uvjek živi i zahvaljujući njemu su otkriveni kvazari i još neki neobični svemirski fenomeni. No mnogo veći doprinos proejkta SETI jeste koncept obrade podataka na velikom broju malih dostupnih uređaja. Kasnije se u dobroj mjeri sličan koncept počeo koristiti umjesto skupih superračunala i u drugim naučnim analizama.

I kakve to sada ima veze sa mobitelima i karcinomom?

Današnja procesorska snaga prosječnog smartphone uređaja je daleko veća nego što je bila snaga prosječnog PC računara iz vremena SETI ja, a potreba za obradom podataka nije nestala. Toga se dosjetila kompanija iz Australije Vodafone Hutchison Australia Pty Ltd od nedavno je na Google Play platformi moguće preuzeti aplikaciju Dream Lab koaj će baš poput starog SETI screen savera preuzeti jedan segment podataka koje treba računati i u doba kada vaš telefon nije aktivan raditi izračune. Današnja istraživanja karcinoma rade na pokušajima da se identifikuju i obrade proteini koji su odgovorni za kancerogena oboljenja. Nek ljekovi su već obrađeni i nalaze se već na tržištu jer su za neke vrste karcinoma nađene proteinske komponente koje treba blokirati te su oni identifikovani među milijardama proteinskih kombinacija upravo pomoću ovakvih kalkulacija. Za neke su izračuni trajali godinama i to takođe pomoću aplikacije za računare slične ovoj.

Ukratko nakon što preuzmete ovu aplikaciju vaš mobilni uređaj postaje jedan segment velike mreže procesora koji će vršiti izračune za određenu vrstu proteina koji su vezani za određeno oboljenje. Činjenica je da je današnja potencijalna procesorska snaga ovakvog segmentiranog superkompijutera ogromna i veoma upotrebljiva i da je ovo jedna veoma plemenita ideja na koj se može iskoristiti.

Aplikaciju potražite na Google Play store ili kliknite na slijedeći link

Pin It on Pinterest

Verified by ExactMetrics