Sviđa vam se Potrosacx.com

Potrosacx.com se od nedavno nastanio na malo kvalitetnijem serveru. Sada smo malo stabilniji i živahniji. U koliko vam se sviđa koncept i ideja našeg i vašeg site a počastite ga sa malo strugotine vašeg bitcoin a na slijedeću adresu: 1AGqejDpKqhGhyp2hh1hWj89RP9a48iepC Hvala.

Preporuceni linkovi za potrošače:

www.ozp.gov.ba

 

Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Trenutno najveći izvor informacija za građane Bosne i Hercegovine po pitanjima zaštite prava potrošača.

 

 

www.fsa.gov.ba

 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je samostalna upravna organizacija, osnovana odlukom Vijeća ministara BiH od 08.03.2005. godine

 

 

www.futura.ba

 

Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura je nevladina i nestranačka organizacija osnovana 2008. u Mostaru, fokusirana na unapređenje zaštite potrošača i medijske pismenosti u BiH. Cilj nam je informirati i educirati građane o njihovim potrošačkim pravima i obvezama, kao i osigurati im pomoć putem medijacije u rješavanju potrošačkih sporova.

 

 

www.potrosac.info/

 

Javno glasilo potrošača republike Srbije.

 

 

www.annt.gov.ba

 

Agencija za nadzor nad tržištem BiH. Agencija je samostalna upravna organizacija, ima svojstvo pravnog lica i za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

 

 

www.ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

 

Europsko povjerenstvo za zaštitu prava potrošača.

 

 

www.consumersinternational.org

 

Internacionalni portal consumersinternational je odličan izvor linkova za potrošače gdje se možete informisati o svojim pravima i načinima zaštite.

 

 

www.scamadviser.com

 

Ovo je odličan site za provjeravanje on line lokacija. Ovakvih on line servisa ima nekoliko i svi oni uglavnom funkcionišu na sličnom principu a to su registrovane reference o vlasništvu i reputaciji određene on line destinacije. Reputacija mrežne adrese je često vezana za takozvane IP adrese i za njihovu spam record.

 
Upozorenje za igračku “My little pony”

Na osnovu odluke koju je donijela Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine iz prodaje se povlači proizvod Dječija igračka „My little pony“ jer predstavlja hemijsku opasnost za upotrebu.

  • Podatak o nazivu proizvoda  Podaci o proizvodu (marka, model, tip, serija)
  • Zemlja porijekla Kina
  • Uvoznik AN & BER d.o.o. Brčko
  • Zašto je proizvod nesiguran (opasnost/rizik) Proizvod predstavlja hemijski rizik jer sadrži 10,7 % (m/m) di – (2-etilheksil) ftalata (DEHP), i 4,34 % di-izononil ftalata (DINP) što nije u skladu sa Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/10).
  • Preduzete mjere Mjerodavne inspekcije su naložile mjere povlačenja sa tržišta i uništavanja nesigurne igračke.
  • Upute za potrošače Preporučuje se potrošačima koji su kupili ovaj proizvod da isti prestanu koristiti.

Zvanična obavijest o upozorenju na ovaj proizvod se nalazi na linku ovdje